ΕΡΓΟ: ALLEGORY OF THE HOLY LEAGUE (DREAM OF PHILIP II) / ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β')

Περιγραφή Φωτογραφιών

slide