ΘΕΣΗ: ΚΕΡΑ ΟΝΥΘΕ

Περιγραφή Φωτογραφιών

Γουλεδιανά, Κερά Ονυθέ, τμήμα ψηφιδωτού από το νάρθηκα (αρχείο ΙΜΣ)

Κοινωνία της Πληροφορίας