ΘΕΣΗ: ΚΕΡΑ ΟΝΥΘΕ

Περιγραφή Φωτογραφιών

Γουλεδιανά, Κερά Ονυθέ, κεντρικό κλίτος (αρχείο ΙΜΣ)

Κοινωνία της Πληροφορίας