ΘΕΣΗ: ΚΕΡΑ ΟΝΥΘΕ

Περιγραφή Φωτογραφιών

Γουλεδιανά, Κερά Ονυθέ, αψίδα του κεντρικού κλίτους (αρχείο ΙΜΣ)

Κοινωνία της Πληροφορίας