ΘΕΣΗ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΧΑΡΑΚΑΣ

Περιγραφή Φωτογραφιών

Μοναστηράκι, Αγία Κυριακή, επιγραφή επάνω από το θύρωμα της κυρίας εισόδου

Κοινωνία της Πληροφορίας