ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η Λότζια σήμερα (φωτογραφία Έφης Μωραϊτάκη για το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών Ι.Μ.Σ.)