ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Το βορειοανατολικό τμήμα του κτιρίου της οπλοθήκης όπως το φωτογράφισε ο Τζερόλα το 1900-1902.