ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η Λότζια σε φωτογραφία του Τζερόλα (1900-1902)