ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου σε φωτογραφία του Τζερόλα (1900-1902)