ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Το κτίριο πριν την κατεδάφιση του ορόφου το 1904 σε φωτογραφία του Τζερόλα.