ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η Λότζια και μέρος της Οπλοθήκης σε φωτογραφία του Τζερόλα πριν το 1904