ΜΝΗΜΕΙΟ: Οπλαποθήκη του Χάνδακα

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η Λότζια σε φωτογραφία του Τζερόλα, μετά την κατεδάφιση του ορόφου του 1904