ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί της βαλιντέ σουλτάν Τουρχάν Χαντιτζέ στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η επιγραφή πάνω από την είσοδο του μιναρέ (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών Ι.Μ.Σ.)