ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί της βαλιντέ σουλτάν Τουρχάν Χαντιτζέ στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Ο μιναρές και οι επιγραφές του (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών Ι.Μ.Σ.)