ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί της βαλιντέ σουλτάν Τουρχάν Χαντιτζέ στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Η επιγραφή του μιναρέ (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών, Ι.Μ.Σ.)