ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί του Βελί Πασά στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Το κτίριο του τζαμιού με τον περίβολό του (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών Ι.Μ.Σ)