ΜΝΗΜΕΙΟ: Τζαμί του Βελί Πασά στο Ρέθυμνο

Περιγραφή Φωτογραφιών

Ο χώρος υποδοχής και τα κελιά στα δυτικά του τζαμιού (Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών Ι.Μ.Σ)